Poliservice B.V. probeert de informatie op deze website zo actueel en betrouwbaar mogelijk te maken en te houden. Maar wij kunnen geen garantie geven dat de informatie correct en volledig is. Wij zijn dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgen en/of schade door mogelijke fouten, weglatingen of andere onjuistheden in de informatie op deze website.

 

Informatie van deze website openbaar maken, vermenigvuldigen, bewerken, verspreiden en/of verstrekken aan derden is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poliservice B.V. niet toegestaan.

 

Wij kunnen geen volledig foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten garanderen.